Joan Ventura Moreno


Especialitat

Disseny d'interiors
ESDAPC Campus Olot

Xarxes

CURRÍCULUM ABREUJAT

Sóc arquitecte des de 1993 i combino l’exercici professional i la docència a l’àrea de disseny d’interiors de l’Escola d’Art d’Olot des del 1995.
En el terreny professional he portat a terme principalment projectes d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars, tot i que també he fet algun local comercial, alguna exposició i algun estand.
En el terreny docent he impartit diferents tipus d’assignatures dels estudis d’interiorisme, tant del cicle de grau superior de Decoració com dels estudis de Grau en disseny d’interiors.
Exercir al mateix temps la professió d’arquitecte i la docència en l’àmbit de l’interiorisme és, des del meu punt de vista, una molt bona combinació, ja que són dues tasques que es complementen molt bé i es reforcen l’una a l’altra.

Arquitectura (1993)

Activitat professional:

Activitat professional en societat d’arquitectura (amb Quim Gallart Figueras des de 1993 a 1997, i amb Quim Gallart Figueras i Carme Espuña Molas des de 1997 a 2002)
Activitat professional com a arquitecte independent des de 2002 fins a l’actualitat.

Experiència docent:

Docència a l’Escola d’art d’Olot:
Cap d’estudis des del curs 2002/03 al 2010/2011
Cap de l’àrea d’interiors des del curs 1996/1997 al 2001/2002 i des de l’2011/2012 fins al 2016/2017
Sotsdirector des del curs 2017/2018 fins a l’actualitat
Professor de l’àrea d’interiors des del curs 95/96, actualment impartint les següents matèries:
– Introducció a les ciències dels materials (1r de Grau en Disseny d’interiors)
– Detalls constructius (2n de Grau en Disseny d’interiors)
– Condicionament d’espais i introducció a les instal·lacions (2n de Grau en Disseny d’interiors)
– Resistència de materials i estructures (3r de Grau en Disseny d’interiors)
– Projectes IV (3r de Grau en Disseny d’interiors)
– Tutoria del Treball Final de Grau (4t de Grau en Disseny d’interiors)