Joel Casas González


Especialitat

Disseny de producte
ESDAPC Campus Llotja

Xarxes

Linkedin Reserach gate

CURRÍCULUM ABREUJAT

Vaig estudiar una doble titulació d’Enginyeria de Materials i Enginyeria Industrial, en la que, en sis anys d’estudis, vaig assistir a dues universitats: la UPC a Barcelona i la EEIGM a Nancy, França. Vaig realitzar dos TFG, un a la seu holandesa de Dow Chemical i l’altre a OCAS NV, un centre de recerca del metall a Bèlgica.

En tornar a Barcelona, vaig entrar a treballar a l’ITeC, l’Insititut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, on vaig fer de cap de projectes en l’avaluació de productes innovadors. Tot i que vaig tractar tot tipus de productes, em vaig especialitzar principalment en productes plàstics (membranes impermeables i aïllaments tèrmics), ceràmics, morters i ciments.

Després de setze anys en aquesta feina, l’any 2016 vaig decidir cursar el Màster de Formació de Professorat a la UPC. Des del curs 2017-18 imparteixo assignatures de Materials i Tecnologia dins del grau de Disseny de Producte d’ESDAPC.

Enginyeria de Materials (1999) – EEIGM (INPL)
Enginyeria Industrial (2000) – ETSEIB (UPC)
Màster en Formació del Professorat (2017) – FiB (UPC)

Activitat professional:

Abans de la docència, he treballat 16 anys en la certificació de productes innovadors al sector de la construcció, tan a nivell nacional com europeu. En aquest període he col·laborat amb empreses de tot tipus dins del sector, fent auditories del seu procés de producció, dissenyant i validant procediments per assajar els seus productes i comprovant l’encaix de productes nous en la normativa vigent. He participat en la redacció de Documents DAU, ETA i EAD de productes diversos: impermeabilitzants, aïllaments tèrmics, morters, blocs ceràmics, encofrats, paviments, sistemes de ventilació, etc.

Algunes de les empreses per les que he treballat són BASF, el Consorcio Termoarcilla (conglomerat d’empreses ceràmiques), Artlux, MAPEI, Saint Gobain Weber Cemarksa, Jaga, Thermabead, etc.

Experiència docent:

Sóc docent des del curs 2017-18. En aquests anys he impartit principalment assignatures del grau de Disseny de Producte i una del Cicle Formatiu de Grau Superior de Maquetisme i Modelisme industrial.

En les assignatures de Materials he tractat principalment els materials plàstics, la fabricació digital, la fusta, la ceràmica i la indústria de la impressió i el packaging. A més, també he impartit les assigantures d’Anàlisi de cicle de vida, Biónica i Ergonomia (aquesta tant al grau de Producte com a cicles). He col·laborant, fent codocència, en l’optativa de Disseny i Medi Ambeint i en Projectes 1 de segon curs de Disseny de Producte.

He participat com a tutor i tribunal en els Treballs de Final de Grau de Disseny de Producte, i he estat tutor de 4rt i tutor de pràctiques des del curs 2018-19.