Josep Escolà Garriga


Especialitat

Disseny d'interiors
ESDAPC Campus Ondara

Xarxes

CURRÍCULUM ABREUJAT

2004-2012 Professor Diplomatura Estudis Superiors de Dissenya a l’EA Ondara.
2010-Actualitat Professor Grau en Disseny a l’ESDAPC

Arquitectura ETSAB

Experiència docent:

Professor de Disseny d’Interiors.
Assignatures de Projectes i Tècniques.