Maria Rosa Autonell Roger


Especialitat

Formació Bàsica
ESDAPC Campus Pau Gargallo

Xarxes

CURRÍCULUM ABREUJAT

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona des de l’any 1992. Professora d’Arts Plàstiques i Disseny des de l’any 1993 en l’especialitat de Dibuix Tècnic. Nivell D de Català. Consorci de Normalització Lingüística 2009. Catedràtica d’Arts plàstiques i Disseny 2010. Nivell C1 d’anglès. Institut Obert de Catalunya 2018.

Despatx d’arquitectura en actiu des de l’any 1992 dedicat al càlcul d’estructures d’obra nova, rehabilitació estructural i d’arquitectura, informes tècnics d’edificis i obra nova.

Directora de l’EA Pau Gargallo de Badalona des de 2020 fins l’actualitat. Cap d’Estudis des de 2010 fins a 2020. Professora de les assignatures Sistemes de Representació 1 i 2 del Campus Pau Gargallo.

Arquitecta (1992)