Mercè Martínez Seguer


Especialitat

Humanitats
ESDAPC Campus Pau Gargallo

Xarxes

Linkedin

CURRÍCULUM ABREUJAT

Llicenciada en Hª de l’Art, especialitat d’Art Contemporani (UAB,1991). Suficiència Investigadora (UAB,1994). Doctorand de la UAB: Art, artista i societat i Art. Diplomada en Ciències de l’Educació (UAB,1988).

Docent de Ciències Socials des del 1988 i a partir del 1997 professora d’Història de l’Art en Escoles d’Art de la Generalitat. Ha participat en Projectes d’Intercanvi Europeu i en activitats d’Innovació del Professorat del Departament d’Educació. Ha estat Coordinadora Pedagògica i del Pràcticum del Màster de Formació del Professorat (UB) a l’EA Pau Gargallo (2009-2017). Des del 1997, paral·lelament a la docència, desenvolupa tasques de coordinació i comissariat d’exposicions, ponències i crítica d’art a la UAB, UAO, Centres Culturals i Escoles d’Art.

Imparteix Hª de l’Art i del Disseny i de l’Especialitat a ESDAPC.

Llicenciada en Hª de l’Art, especialitat d’Art Contemporani (UAB,1991). Suficiència Investigadora (UAB,1994). Doctorand de la UAB: Art, artista i societat i Art. Diplomada en Ciències de l’Educació (UAB,1988).

Activitat professional:

Funcionària de Carrera del cos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny. Ha participat en Projectes d’Intercanvi Europeu i en activitats d’Innovació del Professorat del Departament d’Educació. Ha estat Coordinadora Pedagògica i del Pràcticum del Màster de Formació del Professorat (UB) a l’EA Pau Gargallo (2009-2017). Ha col·laborat en l’elaboració de materials curriculars pel Departament d’Educació (2009-2013) i en l’elaboració de la Guia Docent ESDAPC (2015-2017).

Ha estat membre de la Comissió d’Arts Plàstiques de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (1997-2002).
Des del 1997, paral·lelament a la docència, desenvolupa tasques de coordinació i comissariat d’exposicions, ponències i crítica d’art a la UAB, UAO, Centres Culturals i Escoles d’Art.

Actualment està en procés de realització de la tesi doctoral “La revista helix (1929-1930) i l’avantguarda catalana”. Director de tesi: Jaume Vidal Oliveras.

Experiència docent:

Docent de Ciències Socials des del 1988 i a partir del 1997 professora d’Història de l’Art i del Disseny en Escoles d’Art de la Generalitat.
Actualment, imparteix Hª de l’Art i del Disseny i de l’Especialitat a ESDAPC.

Recerca / Publicacions:

Martínez, M. ( Novembre 1993). “Exposició d´Art Contemporani a la U.A.B”. L´Autònoma. Publicació del rectorat de la
Universitat Autònoma de Barcelona , 75.

Martínez, M. i Hurtado, A. (1994). “Experiència compartida”. Tot l´espai. Barcelona: UAB, p.p. 8-11.

Martínez, M. (1994). “Marisa Esmatjes”. Tot l´espai . Barcelona: UAB, p.p 48.

Martínez, M. (1994). “Núria Martínez”. Tot l´espai. Barcelona: UAB, p.p 76.

Martínez, M. (Novembre-Desembre 1994). “Terra. La mutació artística d´un paisatge”. Papers d´Art.Espais, 61. Girona: Centre d´Art Contemporani., p.p 23.

Martínez, M. (1994). “Terra”. Terra. Exposició d´Art Contemporani. Barcelona: UAB, p.p 1.

Martínez, M. (1994). “Diàlegs extrems”. Passadissos: Francesc Fusté, Núria Martínez i Borja Zabala. Espai B5-125. Barcelona: UAB.

Martínez, M., Camps, T., Hurtado, A. Flos, E. i Badía, M.(1995). “Pol·lució d’Art. Barcelona, ciutat-taller d´Art”
Barcelona 2001: El Tiempo de la Imaginación. p.p 234-238.

Martínez, M. (1995). “Percepcions marginals”. L’origen com a destí. Barcelona, p.p 16.

Martínez, M. (1997). “Catalogació de Joaquim Mir”. Itinerari vital. Barcelona: Fundació “La Caixa”,p.p.186-192.

Martínez, M. (1997). “La dualitat tel·lúrica de Francis Vicenç”. Francis Vicenç.Totum Revolutum. La Havana: Centro nacional de Conservación, Restauración y Museología. Convento de santa Clara. La Havana. Ministerio de Cultura
de Cuba, p.p 14-17.

Martínez, M. (1998).“Khaya”. Khaya. Núria Martínez Seguer. Santa Coloma de Gramenet: Centre Cultural Can Sisteré, p.p.2.

Martínez, M. (1998).“Registres”. Registres. Carles Pujol. Santa Coloma de Gramenet: Centre Cultural Can Sisteré, p.p.3.

Martínez, M. (1998). Santa Coloma 3d-art.Mostra d’art al carrer. Santa Coloma de Gramenet: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet .

Martínez, M. (1999). “Registres”. Visions de Futur’98. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, p.p 94-95.

Martínez, M. (2000).“Orientalischen Wunden”. Heidi Lichtenberger, Primavera Fotogràfica 2000. Badalona: EA Pau Gargallo.

Martínez, M. (2000).“www.kypta.be”. Heidi Lichtenberger, Visions de Futur. Santa Coloma de Gramenet: Can Sisteré.

Martínez, M. (2001). “Una singular traducció gràfica de la creació”. Jordi Cuyàs, Primavera del disseny 2001. Badalona: EA Pau Gargallo.

Martínez, M. (2002).“Oftalmopaties”. Juan Urrios, Primavera Fotogràfica 2002. Santa Coloma de Gramenet: Can Sisteré.

Martínez, M. (2002).“Rosa d’alquímia”. Carme Garolera. Santa Coloma de Gramenet: Can Sisteré.

Martínez, M. (2002). “Energetic cases”. Anavia, Primavera Fotogràfica 2002. Badalona: EA Pau Gargallo.

Martínez, M. (2002). “L’oeuil crut entrevoir”. Jordi Cuyàs, Visions de Futur 2002. Santa Coloma de Gramenet: Can Sisteré.

Martínez, M. (2003). “10d10”. Any del disseny 2003. Barcelona: Espai Giralt Miracle, EA Llotja-Esplugues.

Martínez, M., Dalmau, J., Górriz, L. i Sarrablo, V. (2003) .”Actuacions post-efímeres en l’ecosistema urbà de Santa Coloma de Gramenet”. Jornada de debat PREIV SIFFACUS. Human Urban Space. Barcelona: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

Martínez, M. (2012).”El silenci després de Vemeer”. Maise Corral. Centelles.

Martínez, M. (2013).”Éphemer” Núria Martínez Seguer. Espai B5-125. Festival Miradas de Mujer. Barcelona: UAB.

Martínez, M. (2016).”Reflex”. Albert Jaime. Mataró: M/A/C Cúpula.

Obra:

• Comissariat, organització, muntatge i col·laboració en exposicions d´art:

. “Tot l’espai”. Espais lliures de la Universitat
Universitat Autònoma de Barcelona. 28 d´Octubre-17 de Desembre de 1993.
Universitat de Lleida. 21 de Gener-3 de Març de 1994.
Vespella de Gaià. 19 de Març-16 d’Abril de 1994.
Museu d’Art de Girona. 4 de Juny-25 de Setembre de 1994.

. “Terra”. Exposició d’Art Contemporani
Universitat Autònoma de Barcelona. 21 d´Octubre-27 de Novembre de 1994.

. “Passadissos: Francesc Fusté, Núria Martínez i Borja Zabala”
Espai B5-125. Universitat Autònoma de Barcelona. Maig – Juny de 1994.

. “Estesa”
Universitat Autònoma de Barcelona. Octubre de 1995.

.”Santa Coloma 3d-art. Mostra d’art al carrer”
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Juny – Juliol 1998.

.”Orientalischen Wunden. Heidi Lichtenberger”
Primavera Fotogràfica 2000 E.A. Pau Gargallo.

.”www.kypta.be. Heidi Lichtenberger”
Visions de Futur 2000, Can Sisteré.

.”Metro a metro. Biennal d’art”
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Juny – Juliol 1998.

.”Una singular traducció gràfica de la creació. Jordi Cuyàs”
Primavera del disseny 2001, E.A. Pau Gargallo.

.”Oftalmopaties. Juan Urrios”
Primavera Fotogràfica 2002, Can Sisteré.

.”Rosa d’alquímia. Carme Garolera”
Can Sisteré 2002.

.”Energetic cases. Anavia”
Primavera Fotogràfica 2002, EA. Pau Gargallo.

. “L’oeuil crut entrevoir. Jordi Cuyàs!
Visions de Futur 2002, Can Sisteré.

.”10d10”
Any del disseny 2003, Espai Giralt Miracle, EA Llotja-Esplugues.

 

 

Ponències realitzades:

.El Surrealisme entre les dues guerres. Curs de La Universitat a l’abast: cicle de conferències sota el tema “L’art del segle XX en relació amb els conflictes bèl·lics”. Organitzadors: Universitat Autònoma, Fundació “la Caixa” i Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet. Sta. Coloma, Juliol de 1994.

.El període d’entreguerres i el Surrealisme”. Curs de “La Universitat a l’ abast” : cicle de conferències sota el tema “L’art del segle XX en relació amb el conflictes bèl·lics”. Organitzadors: Universitat Autònoma i Ajuntament de Sabadell. Sabadell, Maig – Juny 1999.

.Art i Tecnologia. Taula rodona organitzada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a partir de l’exposició Registres de Carles Pujol. Centre Cultural Can Sisteré, Santa Coloma de Gramenet, 26 de Novembre 1998.

.Actuacions post-efímeres en l’ecosistema urbà de Santa Coloma de Gramenet, amb Jordi Dalmau, Lídia Górriz i Vicens Sarrablo. Jornada de debat PREIV SIFFACUS. Human Urban Space en el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Novembre 2003.

. Seminari de Recerques Doctorals organitzat pel Departament d’Art i Musicologia els dies 9 i 10 de maig de 2017. Ponència: Els objectius, procediments metodològics i problemes epistemològics de la investigació a l’entorn de La revista helix (1929-1930) i l’avantguarda catalana.

.III Congreso Internacional de Cultura Visual que va tenir lloc a la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona el 22 i 23 de maig de 2017. Pòster: “helix (1929-1930), una revista catalana de vanguardia”, en l’apartat del tema destacat que portava per títol: 100 años de avant-garde: la revolución de la imagen. Col·laboració de Jordi Cuyàs (†) en el disseny gràfic del pòster.