Noemí Clavería Pelegrín


Especialitat

Coordinació, Disseny gràfic, Màster
ESDAPC Campus Llotja

Xarxes

Reserach gate

CURRÍCULUM ABREUJAT

Va llicenciar-se en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, cursant paral•lelament les especialitats de Disseny i Dibuix. Poc després va obtenir el Diploma d’Estudis Avançats (DEA) al programa Revolucions Tipogràfiques de la mateixa facultat.
Va ser coautora (juntament amb l’Anna Calvera) del llibre “Antoni Morillas. De grafista a dissenyador”, ocupant-se també de documentar i catalogar tant els projectes gràfics com artístics de l’Antoni Morillas.
El convenciment que és important difondre i fomentar el disseny va portar-la a ser redactora de “Guia Creativity” fins a la seva dissolució. Actualment, combina la seva col•laboració en revistes com “DXI” amb la participació en diversos congressos sobre disseny.
És professora d’ESDAPC, centrant-se fonamentalment en els aspectes ergonòmics i sostenibles del disseny. Combina aquesta tasca docent amb una investigació de tesi doctoral sobre la diversitat cultural en el Design for All.

Llicenciatura en Belles Arts, UB (2000)
Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP), UPC (2001).
Diploma d’Estudis Avançats (DEA) del programa “Revolucions Tipogràfiques”, facultat de Belles Arts, UB (2002).

Activitat professional:

Documentació i catalogació tant dels projectes gràfics com artístics del dissenyador Antoni Morillas.
Creació l’arxiu històric corporatiu de Henkel Ibérica.

Experiència docent:

Docent en diverses especialitats artístiques des de 2006 i d’Estudis Superiors (ESDAPC) des de 2013, en les especialitats de disseny de producte i disseny gràfic.
Actualment, participa al Grau de disseny d’ESDAPC en assignatures transversals de formació bàsica com “Antropometria i ergonomia” i “Ecoeficiència i sostenibilitat”.
Coordinadora d’activitats ESDAPC des de 2021.

Recerca / Publicacions:

‘- Clavería, N. (2021). El Design for All en la enseñanza de moda. Campi, I. (coord.) III Coloquio de Investigadores en Textil y Moda. Enseñar y aprender. La transmisión del conocimiento en la moda y el textil. Terrassa, Fundació Història del Disseny i Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. 18-19/11/2021. pp. 110-115. ISBN 978-84-09-35247-0
– Clavería, N. (2020). We will be. Diseño y diversidad cultural. III Simposi de la FHD. To be or not to be. El papel del diseño en la construcción de identidades. Barcelona, Fundació Història del Disseny, 12-13/03/2020. DOI: 10.48254/CLAVERIA
– Clavería, N. (2019). Design for All versus necesidades específicas. La sanidad entendida desde el usuario. Inmaterial. Diseño, Arte y Sociedad. 4(8), pp. 131-163. DOI: https://doi.org/10.46516/inmaterial.v4.66
– Clavería, N. (2018). Design for All. The Past that Provides a Future. Moret, O. (editor) 10+1 Conference, Back to the Future. The future in the Past. Barcelona, ICDHS, 29-31/10/2018. pp. 343-347. ISBN 978-84-9168-171-7
– Calvera, A. i Clavería, N. (2010). Antoni Morillas. De grafista a diseñador gráfico (Barcelona, 1932 – Montpellier, 1983). Barcelona: Morillas. ISBN 978-84-92643-48-6