Rosa Lladós Vidal


Especialitat

Coordinació, Disseny d'interiors
ESDAPC Campus Llotja

CURRÍCULUM ABREUJAT

Arquitecta i docent. He cursat un màster d’Urbanisme i el màster en formació del professorat. Combino la pràctica professional d’arquitecta per compte propi amb la docència en disseny d’interiors a l’ESDAPC.
He treballat de la mà d’altres arquitectes i també per l’administració. Em dedico tant a la rehabilitació com a la construcció de nous edificis, especialment amb ús d’habitatge.

Llicenciatura en Arquitectura (2004)
Postgrau en Rehabilitació d’Edificis d’Habitatges (2007)
Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat (2009)
Màster oficial d’Urbanisme (2014)

Activitat professional:

MVRDV- Beca Arquia Caixa d’Arquitectes
Rotterdam, Holanda
Disseny d’equipaments. Participació en concursos d’àmbit internacional.

Arquitecta – Ajuntament de Lleida
Servei de Patrimoni
Redacció de projectes de nova construcció i de rehabilitació

Arquitecta – Casals Saez – Arquitectura i Urbanisme
Redacció de projectes d’àmbit públic i privat.

Arquitecta i docent a l’ESDAPC

Experiència docent:

Vaig iniciar la docència impartint classes al campus Ondara de l’ESDAPC de Disseny d’Interiors. He impartit altres assignatures a secundària. També al cicles de construcció i obra civil i actualment al campus Llotja de disseny d’interiors.