Ruth Bertran Pujadas


Especialitat

Direcció
ESDAPC Campus Llotja

Xarxes

CURRÍCULUM ABREUJAT

Arquitecta interiorista amb 17 anys d’experiència professional pròpia en reformes d’habitatges i locals i com a col·laborador extern en projectes d’arquitectura i urbanisme en varis despatxos d’arquitectura.
Des de del 2009 docent de l’especialitat de Disseny d’Interiors

Arquitecta (2005), Arquitecta especialista en Seguretat i Salut Laboral (2007)

Activitat professional:

Arquitecta interiorista amb obra pròpia de reforma d’habitatges i locals. Arquitecta col·laborador extern amb d’altres despatxos en infografia arquitectònica.

Experiència docent:

Des de del 2009 docent de l’especialitat de Disseny d’Interiors. He impartit docència com a professora de Materials i tecnologia: Disseny. Coordinadora de la comisió de secrectaria ESDAPC (2016 – actualitat)