Disseny d’un sistema de camperització de furgonetes modulars / Anaïs Lagonigro

Aquest treball sorgeix d’una necessitat real en el món de les camper: adaptar la camperització al viatge i l’usuari, i seguirà els diversos passos del disseny de producte per poder complir i donar resposta a aquest problema.

A l’hora de camperitzar una furgoneta de grans dimensions, s’acostuma a fer un llistat amb tots els elements a incorporar-hi. Una vegada establerta la llista, es passa a la construcció de la camperització i aquests elements, esdevenen fixes, ja no es poden canviar. Això pot esdevenir un problema si les necessitats de l’usuari canvien.

Per donar resposta a aquest problema, en aquest projecte es dissenya una nova forma de camperitzar furgonetes; un sistema de camperització modular. El sistema planteja una estructura dins la qual cada usuari construeix el seu interior a partir de mòduls prefabricats i subministrats per la multinacional Decathlon, que poden ser intercanviats fàcilment per adaptar la camper a les necessitats del moment.


Paraules clau: Camper, Furgoneta, Modular, Kit, Configurable