Dixi / Víctor Cabello

Dixi és un projecte que busca donar resposta a l’actual problema d’accessibilitat de la llengua de signes catalana (LSC) i apropar el seu aprenentatge a un públic més ampli mitjançant els mitjans digitals.

A partir del disseny d’una aplicació mòbil propera i desenfadada es vol iniciar l’usuari en l’aprenentatge de la llengua de signes catalana mitjançant petites lliçons en vídeo que combinen allò educatiu amb allò lúdic i, d’aquesta manera, es crea una experiència entretinguda i fàcil d’assimilar. L’aplicació també facilita la consulta dels signes ja apresos amb un glossari i ofereix la possibilitat de que l’usuari gravi signes que conegui i que no apareixin a l’‘app’. Aquests signes es poden compartir amb altres usuaris, formant així vincles socials.

Durant les pantalles de càrrega es mostra informació interessant i útil sobre la comunitat sorda i les llengües de signes, que ajuden a combatre la desinformació i invisibilització que rodeja una minoria poc representada als medis.


Paraules clau: Llengua de signes catalana, comunitat sorda, aplicació, interactiu, aprenentatge