Fàbrica de cel·lulosa bacteriana / Josep Lluís Tantiñá

Com tornar a l’usuari final el control de la producció?

Aquest projecte es basa en la recerca de nous sistemes de creació que donin l’oportunitat al mateix usuari de crear el seu propi disseny.  Avui dia els sistemes de producció són complexos, despreocupen l’usuari i deixen tot el poder a les empreses; per això aquests sistemes són desiguals i busquen el benefici per les empreses.

Es va fer una recerca d’alternatives que poguessin ajudar a l’usuari a comprendre els sistemes de producció i desmembrar aquests sistemes complexos i que semblen gairebé impossibles de realitzar. Es va trobar un material senzill i amb certa història. La cel·lulosa bacteriana es crea a partir de el te. Es va fer una investigació per conèixer el material i finalment es va idear un sistema de producció.

Amb el sistema de creació de cel·lulosa bacteriana es busca ensenyar un sistema de producció amb un material sostenible; on l’usuari pot adaptar i modificar les propietats del material, creant el seu propi producte a través de l’experimentació. El protagonisme d’aquest sistema és el te, material on s’aprofiten les seves propietats per a elaborar una borsa.

Aquest sistema està compost per tres elements on succeeixen diversos processos del material: el cultiu, la manipulació i l’assecat. En tot moment s’intenta que el procés sigui simple i comprensible. Aquestes diverses estacions tens diverses funcions, que s’han dissenyat a partir de les necessitats trobades en la investigació de la cel·lulosa bacteriana.

La cel·lulosa bacteriana o ‘symbiotic colony of bacteri and yeast’ o com es coneix SKOBY; és una colònia de bacteris llevats, que es produeix a l’hora de fermentar el te. Per això la fàbrica de cel·lulosa bacteriana intenta millorar i donar-li una vida útil a aquesta simbiosi. La cel·lulosa bacteriana és un material que cerca sumar-se al canvi que ha de fer la societat per ser sostenible. Al sector ja hi ha alternatives que, d’una manera més o menys efectiva, volen ajudar en aquesta situació. Aquesta màquina planteja una manera de produir un plàstic compostable, resistent, i flexible. Amb aquest sistema el que busquem no és només un producte … sinó també ensenyar que un material pot ser una cosa senzilla en les mans de qualsevol.

L’alternativa que proposem és la de crear una producció del material controlada, on s’obtingui un bio-plàstic comportable, resistent, i flexible. Aquest sistema crea una alternativa al de les grans indústries amb recursos il·limitats i amb grans inversions per passar a un sistema propi d’investigació i creació de materials.

En conclusió, Fàbrica de cel·lulosa bacteriana és un projecte on l’important no només és el producte final sinó el propi procés de fabricació i la bellesa de fer-ho.


Paraules clau: Sistema(máquina),  producció, ecologisme, celulosa bacteriana, compostable