Gloria Airways. Inclusive flights / Clara de Gea

El present projecte tracta sobre l’estudi i l’anàlisi dels uniformes per a auxiliars de vol i de la proposta posterior de disseny d’aquests. El principal objectiu d’aquest treball és realitzar una col·lecció d’uniformes per a hostesses des d’una perspectiva feminista, donant visibilitat a la igualtat i diversitat, suprimint els estereotips de gènere.

D’aquesta manera, l’objectiu secundari del projecte és visibilitzar i posar solució a la incomoditat que causen els uniformes de les hostesses, que a més de limitar enormement els seus moviments, són sexistes i cosifiquen les dones.

Gràcies a l’estudi previ dels uniformes de diferents aerolínies, entrevistes a hostesses i conèixer l’opinió de les autores feministes com Gloria Steinem, es proposarà el disseny d’uniformes que puguin adequar-se a les condicions físiques de l’espai del que es disposa a l’interior de la nau, posant l’atenció al confort dels seus usuaris. El disseny de la vestimenta reforçarà el benestar físic i psíquic dels treballadors, aconseguint igualtat entre ells, finalitat principal del projecte.


Paraules clau: estereotips de gènere, feminisme, cosificació, sexualització, rols de gènere, confort, hostessa, uniforme