HABITAR / Sara Nicolau

Habitar és un projecte residencial situat al municipi de Castellbisbal. Està adreçat a joves que volen emancipar-se i parteix de la recuperació i la rehabilitació d’un edifici plurifamiliar aïllat, el qual no va arribar a acabar-se.

Actualment l’edifici està en desús a causa de l’anterior crisi financera i es rehabilitarà per crear petits habitatges per joves que actualment no poden accedir a un lloguer tradicional. Així doncs, l’objectiu és poder cobrir la demanda actual que hi ha al municipi proposant aquests habitatges de transició ja equipats, ideats per a una petita estada de entre tres i quatre anys amb unes dotacions de qualitat, de fàcil manteniment, amb durabilitat, confortabilitat, sota uns criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.

Es tracta d’un edifici amb habitatges privats, amb centralització de les seves instal·lacions, espais comunitaris amb diferents serveis i instal·lacions per aconseguir que sigui el més econòmic possible. S’hi estableixen uns espais comunitaris que serveixin de transició entre els espais públics i privats, entre el dins i el fora, per tal d’aconseguir una major integració entre l’exterior i l’interior. Un espai plantejat de manera que els veïns interaccionin entre ells i pensat perquè s’autogestioni.

El projecte té com a objectiu principal garantir el dret d’accés a un habitatge digne, però també amb la idea de trencar amb el concepte de l’edifici d’habitatges tradicional.


Paraules clau:  Habitatge cooperatiu, transició, sostenibilitat, emancipació juvenil, comunitat, flexibilitat