Jardí del Can Pinyol / Ilham Ed-draoui Hakim

La gent gran necessita noves tipologies d’espais per compartir i gaudir amb noves perspectives a les existents. Promocionar l’envelliment saludable mitjançant el disseny de nous espais que hibriden interior i exterior, orientats a millorar la salut i la qualitat de vida de la gent gran.

Com a proposta innovadora, el projecte aposta per l’opció de poder desenvolupar una activitat relacionada amb la natura més a fons, dedicant un sol espai (Jardí del gust: CAN PINYOL) a l’estudi i cultiu d’horts juntament amb altres activitats relacionades com són tallers d’horticultura, la creació de centres amb flors i plantes i objectes amb vímet que fins ara eren annexes.

L’aposta del projecte també vincula a les escoles del seu entorn, proposant activitats intergeneracionals per la possibilitat d’aconseguir relacions que siguin recíproques i que superin l’esquema del mer servei unívoc, amb la finalitat de promoure en l’alumnat actituds positives cap a la gent gran, establir activitats associades a l’envelliment actiu i saludable en la gent gran i crear hàbits de respecte i col·laboració intergeneracional a través del treball cooperatiu i solidari.


Paraules clau: espai social, innovador, jubilats, horn urbà, intergeneracional, jardí