La Costa Brama / Alícia Ferreiro

El model turístic de la Costa Brava incentiva la pèrdua paisatgística mitjançant la construcció i l’especulació, atès que, davant la consolidació del turisme de masses, s’ha iniciat una expansió urbanística fora de l’entramat urbà, que ha derivat en l’edificació d’un seguit d’infraestructures, fonamentades en l’estacionalitat, que han evidenciat la sobreposició dels interessos econòmics vers la voluntat de preservar el principal reclam turístic de la zona: la naturalesa.

En conseqüència, s’ha ideat una campanya de guerrilla, denominada #LaCostaBrama, a través de la qual s’ha volgut denunciar la pèrdua paisatgística —l’extinció d’espècies autòctones, la desnaturalització de l’entorn…— que es deriva de l’actual model turístic. Tanmateix, per tal d’evitar la construcció de nous projectes urbanístics —i garantir la supervivència del territori— s’ha volgut conscienciar al públic objectiu —el turisme interior i la població del litoral— sobre la manca de sostenibilitat del turisme de masses. A més, també s’ha cercat reivindicar el principal actiu cultural de la Costa Brava: el paisatge.

Aquesta proposta, que compta amb una estratègia online, pàgina web i compte d’Instagram, i offline, d’acció directa. La campanya usa un llenguatge gràfic definit per les formes geomètriques i les línies perpendiculars, un seguit d’elements que han estat extrets dels plànols arquitectònics. Aquests, a part de definir els colors primaris, han determinat les característiques formals de les il·lustracions, que han estat dissenyades a través d’una retícula quadriculada, que s’inspira en l’ordenació de l’estructura que amaga el formigó armat, una tècnica pròpia del sector de la construcció. No obstant això, s’han usat dues línies gràfiques: una més depurada —suports tèxtils—, fonamentada en la utilització dels mitjans digitals, i una més experimental —suports de paper—, sustentada en la interacció amb el ciment.


Paraules claus: Costa Brava, turisme, paisatge, construcció, sostenibilitat, especulació urbanística