Petits traçuts / Cristina Creus

Actualment, molts experts i famílies entenen que l’escriptura i el joc formen part d’una gran etapa del creixement cognitiu, motriu i personal de l’infant. Malgrat la gran multitud de sistemes i materials per la millora de l’escriptura, molts d’aquests resulten dificultosos o no estan adaptats a les especificitats de l’infant o bé es veuen com una eina de reforç i no com un element de joc.

Petits traçuts és un ‘kit’ que respon el repte de crear materials i eines didàctiques per fonamentar i ensenyar l’escriptura i el traç en un entorn lúdic. El seu valor afegit és la creació d’una jerarquia bàsica on l’infant a poc a poc s’anirà introduint en l’escriptura gràcies al joc.

Així doncs, Petits traçuts, se centra en la ideació i disseny del sistema del ‘kit’ amb la finalitat, d’obtenir una eina pedagògica però sobretot lúdica per tal iniciar-se en l’escriptura.


Paraules claus: kit, escriptura, cal·ligrafia, infància, joc, lúdic, experimental