PLAY SAFE / Victor Rubio

No hi ha dubte que els videojocs actualment són una de les fonts d’entreteniment més grans de món, juntament amb el cinema, la literatura i el
teatre. El fet que siguin mundialment coneguts no vol dir que se’n faci un ús correcte.

Actualment hi ha un alt percentatge de pares i mares que no saben de videojocs i no s’involucren amb els seus fills i filles a l’hora de jugar-hi. Aquesta manca de coneixement i involucració fa que hi pugui haver un mal ús dels videojocs a casa i, a més, és molt probable que els seus fills/es desenvolupin mals hàbits i, en ocasions molt extremes, greus problemes de salut. D’aquesta problemàtica neix PLAY SAFE amb la intenció d’ajudar a aquests pares i mares a desenvolupar un bon ús de videojocs a casa i un entorn saludable i positiu.Paraules clau: Videojocs, Involucració, Coneixement, Ensenyament, Educació, Addicció, Violència, Socialització, Passatemps, Desinformació, pares, mares, fills