Pregunta’m Pregunta’t / Laura Díaz

Aquest treball se centra en les expressions i identitats de gènere no normatives i les problemàtiques que se’n deriven.

En el context d’una societat cisheteropatriarcal on es dicten els rols associats a cada gènere no hi ha espai per identitats o expressions que no encaixin en la norma. Això genera diverses problemàtiques com l’exclusió i discriminació d’aquestes persones.

Tot i que cada cop la societat es va allunyant més de la necessitat de seguir aquests rols és necessari un canvi social profund en la manera d’entendre el gènere i els conceptes que se n’associen.

En el treball es vol donar eines per a normalitzar, visibilitzar i educar sobre aquesta visió i aquestes expressions del gènere a través del disseny. L’objectiu és promoure un canvi social sobre la concepció del gènere i mostrar que qüestionar-se o viure amb una identitat o expressió de gènere no normatives és vàlid i normal.

La solució proposada per a la problemàtica és una campanya de conscienciació pedagògica que intenta transmetre el missatge i implicar a l’espectador a través de preguntes.


Paraules clau: conscienciació, expressió de gènere, identitat de gènere, trans, deconstrucció, qüestionar-se el gènere