Rosadefoc, elegància & revolta / Marc Pedrós

Des de l’aparició del moviment ‘punk’, la roba s’ha utilitzat també per a fer crítica social i reivindicar diferents causes, els seus dissenys però, han estat molt recurrents, no han evolucionat amb el temps i s’han estancat molt en un receptor sovint juvenil i alternatiu.

Les grans marques de roba empren mètodes poc ètics per a la confecció dels seus productes; deslocalitzacions d’empreses, règims de semiesclavisme i poca cura del medi ambient formen part de la seva praxi habitual. El context sociopolític actual amenaça drets fonamentals i té reminiscències d’altres temps que es creien enterrats.

Rosadefoc, elegància & revolta, vol crear un nou concepte de roba –amb la defensa dels drets humans i la justícia social com a leitmotiv–que permeti traspassar el seu públic habitual a través de la subtilesa i l’estètica. Es tracta d’una roba que es pot utilitzar en contextos formals i informals, dotada del valor afegit del disseny, des de la seva gràfica fins a tot el seu procés d’elaboració, per tal que sigui ètic, sostenible i proper.


Paraules clau: roba, elegància, reivindicació, ètica, sostenibilitat