Te anima / Palak Meler

TE A.nima és un model alternatiu de ludoteca per als nens i nenes amb Trastorn de l’Espectre Autista, amb l’objectiu de fer-los capaços d’interactuar amb l’entorn, les persones i descobrir-se a si mateixos d’una manera totalment divertida i segura per a ells. A més de millorar la qualitat de vida tan seu com dels seus familiars i afins més pròxims.

Per tant, aquest projecte intenta visibilitzar aquesta patologia, conèixer, informar i eliminar l’estigma social que genera l’exclusió social d’aquest col·lectiu.

Així doncs, TE A.nima oferir espais recreatius amb un disseny modern, atractiu i segur, el mobiliari i les formes del qual fomenta la convivència i pretén potenciar l’aprenentatge i la interacció social.

 


Paraules clau:  bombolla, autisme, oci inclusiu, integració, estímuls sensorials, colors, futur social