WorkingSpace / Claudia Cristea

WorkingSpace és un projecte que té com a objectiu principal proporcionar un espai d’estudi adient i que cobreix les necessitats reals dels joves estudiants.

Donada la necessitat de tenir un lloc més flexible a Tàrrega, que fomenti la motivació i l’estudi en companyia, es proposa crear un espai que solucioni aquesta problemàtica, evolucionant l’àmbit d’estudi més enllà del que és tradicional. Ja no només per començar a tenir en compte les necessitats dels estudiants, sinó que també per visibilitzar la importància de la motivació en un espai on et sents lliure i còmode.

Així doncs, WorkingSpace és una biblioteca/coworking que ha estat dissenyada tenint en compte les necessitats dels usuaris, a l’hora de dur a terme certes accions com ara concentrar-se, interactuar amb els companys, posar en comú opinions, menjar o inclús descansar.

Per tant, aquest projecte aconsegueix resoldre la problemàtica creant zones creatives, inspiradores i amb personalitat, que augmenta la motivació i facilita la comunicació entre estudiants, però que alhora té en compte tota mena d’usuaris i necessitats. A més, el disseny d’aquest projecte augmentarà l’interès dels joves per aquests espais, que, actualment s’estava perdent. Per tant, aquest projecte aconsegueix resoldre la problemàtica creant zones creatives, inspiradores i amb personalitat, que augmenta la motivació i facilita la comunicació entre estudiants, però que alhora té en compte tota mena d’usuaris i necessitats. A més, el disseny d’aquest projecte augmentarà l’interès dels joves per aquests espais, que, en l’actualitat s’estava perdent.

 


Paraules clau: espai polivalent, connexió, desconnexió, motivació, productivitat