Aquest projecte és una exposició que busca desestigmatitzar les comunitats trans i no binàries, proporcionant eines al professorat, personal universitari i alumnat per ajudar a crear entorns segurs a l’escola.

El projecte busca la normalització inclusiva de les persones trans en l’àmbit escolar, facilitant una relació adequada entre persones trans i cis.

Pretén posar en primer pla la igualtat -que hauria de donar-se per superada- entre persones cis i trans, a través de proporcionar informació i plantejar preguntes a homes i dones cis perquè puguin empatitzar més fàcilment posant-se a la nostra situació, reflexionant sobre situacions incòmodes.

L’exposició busca ajudar a la societat, sobretot als alumnes, partint del professorat, ja que són un vehicle que pot influir a molta gent en una etapa de creixement de les persones, un moment el qual molts recorden tota la vida i queden marcats per la seva experiència.

És una exposició que està pensada per ser muntada, desmuntada i transportada, per tant, es pot mantenir el mateix material durant la seva vida útil.

 


Paraules clau: trans, espais segurs, exposició, interacció, reflexió


 

WayCrumbs és una aplicació mòbil que pretén solucionar els problemes socioculturals provocats pel turisme a les ciutats. S’aconsegueix seguint la idea de turisme conscient, viatjar de manera responsable, sostenible, socialment justa i espiritualment plena, enfocant els esforços en el paper que realitza el viatger/a. L’objectiu és ajudar als municipis a recuperar la seva identitat cultural, que inclou la cultura, gastronomia, artesania i comerç local, a la vegada que ajudem a la ciutadania a recuperar la seva intimitat i costums.

L’aplicació ajuda a organitzar i dur a terme un viatge conscient. Permet escollir una ciutat mostrant les dades turístiques, buscar i generar interès per temes culturals que ajuden a la comunitat i proposar reptes per dur a terme durant la visita, que serveixen per transformar la manera de visitar del turista i descongestionar les ciutats. Es vol solucionar el problema generant una bona experiència per l’usuari, que també benefici a la ciutat receptora.


Paraules clau: app viatges, viatge conscient, turisme conscient, turisme alternatiu, viatge responsable


 

Liquid, és un projecte fruit de l’observació i anàlisi del dia a dia de les persones del nostre entorn. Sovint les preocupacions de les persones són coincidents, moltes no surten als mitjans, i pot semblar que no són importants. La situació actual de la societat cada cop més individualista i desconnectada entre ella ens porta a malbaratar la força del col·lectiu, deixant en mans dels governants la solució d’aquests.

S’ha dissenyat una aplicació per mesurar les inquietuds reals de la gent en temps real que fomenta l’empatia i la col·laboració entre persones. Per mitjà de gràfics senzills i fàcilment comprensibles permet tenir una visió global de les inquietuds de la societat. Promou l’empoderament de la ciutadania, facilitant a les persones iniciar accions que portin a possibles solucions per crear una societat més justa i igualitària.


Paraules clau: justícia social, empoderament, la força del col·lectiu, empatia, inquietuds socials


 

La percepció d’inseguretat, experimentada per les dones, sempre ha estat present durant la seva mobilitat dintre l’espai públic, sobretot durant la nit, fins al punt d’haver d’anar acompanyades fins a la porta de casa per arribar segures.

Aquest projecte reafirma l’urbanisme feminista com una de les solucions per desenvolupar canvis urbanístics i augmentar la percepció de seguretat.

Posant el focus en la ciutat de Girona, es dissenya una campanya de comunicació i una aplicació amb l’objectiu d’incentivar a les dones i els grups vulnerables —LGTBI+, emigrants, persones amb mobilitat reduïda, etc.— a concórrer els carrers percebuts com a insegurs per la poca afluència de gent, la seva baixa il·luminació o el mal disseny d’aquests.

D’una banda, la campanya visibilitza la problemàtica, col·locant els cartells en opis i en punts poc il·luminats. D’altra banda, l’aplicació convida a les usuàries a compartir incidències de caràcter urbanístic alhora que promociona esdeveniments feministes i crea comunitat.


Paraules clau: urbanisme feminista, Girona, enllumenat, campanya de comunicació, aplicació mòbil


 

Partint de la recerca, recopilació de dades i estudi sobre la situació dels purins i les conseqüències negatives resultants de la mala gestió d’aquests a la comarca d’Osona, s’ha elaborat una campanya de comunicació gràfica per tal que la població pugui rebre tota la informació necessària sobre el sector ramader, la contaminació derivada de la seva activitat i l’efecte que està tenint al medi i la salut de les persones.

El caràcter de la campanya és irònic, ja que el seu format i aspecte és el d’una campanya de promoció turística, i es reforça encara més gràcies a l’ús de recursos com fotografies, infografies i il·lustracions.

Així doncs adquireix una doble funció, per una banda l’objectiu principal és donar a conèixer i difondre les dades sobre la problemàtica dels purins, i per l’altra, contraposar la imatge que es vol donar de la comarca per atreure el turisme, mostrant l’altra realitat desagradable d’Osona que es vol amagar.


Paraules clau: Purins, Contaminació, Osona, Explotacions, Porcí, Salut, Medi ambient, Crisi mediambiental, Campanya, Guerrilla, Turisme


 

Ens trobem en un context on els usuaris de les xarxes socials han esdevingut el seu propi producte i l’obsessió per la imatge amb els filtres de bellesa està a l’ordre del dia. Aquesta dualitat entre el “jo real” i el “jo ideal”, ha donat lloc a la Dismòrfia d’Snapchat, fenomen en què cada vegada més pacients de cirurgia estètica volen assemblar-se als seus selfies filtrats.

Mitjançant una campanya de visibilització, “Cara a Cara” dona veu a la distorsió de l’autoimatge fins al punt de no reconèixer-nos en la nostra versió real. Aquesta consta d’una dinàmica plataforma web com a eix vertebral, la qual farà d’altaveu de la causa, així com també de xarxes socials. Finalment, diferents elements publicitaris repartits per la ciutat acompanyaran i donaran a conèixer el projecte.

Abans la bellesa la marcava Hollywood, ara la “Cara Instagram” és el que crea tendència.

 


Paraules clau: autoimatge, dismòrfia, xarxes socials, filtres, visibilització


 

 

Els colmados eren comerços molt populars a mitjan segle XX que en l’actualitat es troben en greu perill d’extinció, com tota la resta de comerços emblemàtics i històrics de la ciutat de Barcelona.

Colmado és una tipografia display per titulars dissenyada per donar veu als comerciants d’establiments històrics i emblemàtics del barri gòtic de Barcelona i evidenciar-ne el patrimoni i riquesa gràfica. Inspirada en els rètols d’aquests establiments i en la tradició modernista catalana perquè la gentrificació, els impostos, l’augment de preu del lloguer, la turistificació massiva, els negocis de blanqueig de diners, les grans multinacionals i el canvi d’hàbits de consum estan esborrant la identitat de barris sencers i implantant un panorama de ciutat homogeni i globalitzat on els oficis, comerços i paraules que defineixen la nostra cultura ja no hi tenen cabuda.

El projecte inclou la tipografia completament funcional en format OpenType, i una part impresa d’aplicacions de la tipografia conformada per una campanya publicitària de guerrilla i un llibre que funciona com a espècimen tipogràfic i que reflecteix les converses mantingudes amb els comerciants durant els mesos que s’ha dut a terme el projecte. El projecte inclou també un recull audiovisual del desenvolupament de l’acció realitzada darrere la campanya publicitària i la interacció amb el target.

  

El model turístic de la Costa Brava incentiva la pèrdua paisatgística mitjançant la construcció i l’especulació, atès que, davant la consolidació del turisme de masses, s’ha iniciat una expansió urbanística fora de l’entramat urbà, que ha derivat en l’edificació d’un seguit d’infraestructures, fonamentades en l’estacionalitat, que han evidenciat la sobreposició dels interessos econòmics vers la voluntat de preservar el principal reclam turístic de la zona: la naturalesa.

En conseqüència, s’ha ideat una campanya de guerrilla, denominada #LaCostaBrama, a través de la qual s’ha volgut denunciar la pèrdua paisatgística —l’extinció d’espècies autòctones, la desnaturalització de l’entorn…— que es deriva de l’actual model turístic. Tanmateix, per tal d’evitar la construcció de nous projectes urbanístics —i garantir la supervivència del territori— s’ha volgut conscienciar al públic objectiu —el turisme interior i la població del litoral— sobre la manca de sostenibilitat del turisme de masses. A més, també s’ha cercat reivindicar el principal actiu cultural de la Costa Brava: el paisatge.

Aquesta proposta, que compta amb una estratègia online, pàgina web i compte d’Instagram, i offline, d’acció directa. La campanya usa un llenguatge gràfic definit per les formes geomètriques i les línies perpendiculars, un seguit d’elements que han estat extrets dels plànols arquitectònics. Aquests, a part de definir els colors primaris, han determinat les característiques formals de les il·lustracions, que han estat dissenyades a través d’una retícula quadriculada, que s’inspira en l’ordenació de l’estructura que amaga el formigó armat, una tècnica pròpia del sector de la construcció. No obstant això, s’han usat dues línies gràfiques: una més depurada —suports tèxtils—, fonamentada en la utilització dels mitjans digitals, i una més experimental —suports de paper—, sustentada en la interacció amb el ciment.


Paraules claus: Costa Brava, turisme, paisatge, construcció, sostenibilitat, especulació urbanísticaNo hi ha dubte que els videojocs actualment són una de les fonts d’entreteniment més grans de món, juntament amb el cinema, la literatura i el
teatre. El fet que siguin mundialment coneguts no vol dir que se’n faci un ús correcte.

Actualment hi ha un alt percentatge de pares i mares que no saben de videojocs i no s’involucren amb els seus fills i filles a l’hora de jugar-hi. Aquesta manca de coneixement i involucració fa que hi pugui haver un mal ús dels videojocs a casa i, a més, és molt probable que els seus fills/es desenvolupin mals hàbits i, en ocasions molt extremes, greus problemes de salut. D’aquesta problemàtica neix PLAY SAFE amb la intenció d’ajudar a aquests pares i mares a desenvolupar un bon ús de videojocs a casa i un entorn saludable i positiu.Paraules clau: Videojocs, Involucració, Coneixement, Ensenyament, Educació, Addicció, Violència, Socialització, Passatemps, Desinformació, pares, mares, fills


 

La major part de la població pensem en lʼolfacte com el sentit menys important, sense ser massa conscients de la quantitat dʼinformació que ens aporta aquest sentit.

Les olors conviuen entre nosaltres i ens fan saber des del mal estat dʼun aliment fins a lʼessència corporal dʼun cos. Tota persona desprèn una olor corporal identificativa la qual pot variar amb perfums i productes de cosmètica. Però, com podria decidir una persona modificar o no la seva identitat odorífera1 sense el sentit de lʼolfacte?

Aproximadament el 5%2  de la població pateix la pèrdua de lʼolfacte o anòsmia. El sentit de lʼolfacte és un del més complex, i això fa que els trastorns olfactius estiguin poc investigats i pràcticament invisibilitzats.

(C)olor és un projecte que neix dʼun vessant social i personal, ofereix una eina perquè les persones que pateixen aquesta pèrdua puguin decidir de manera alternativa com modificar la seva identitat odorífera a partir de la traducció de lʼolor de les fragàncies.

1  Entès a partir de la definició del concepte odorífer-a: que fa olor, com la identificació a partir de lʼolor corporal.
2  Segons les dades pertanyents a lʼOrganització Mundial de la Salut (OMS).