Participació en el “Taller de Cocreació per comunicar la bioeconomia circular”

El passat mes de març, els alumnes de 2n curs del Grau en Disseny Gràfic del campus Vic, van participar en el “Taller de cocreació per comunicar i sensibilitzar sobre la bioeconomia circular” amb l’objectiu de crear col·laborativament missatges comunicatius per difondre i promoure la bioeconomia.

El taller va estar dissenyat i dinamitzat per l’empresa catalana Science for Change especialitzada en recerca col·laborativa, estratègies participatives i comunicació creativa per facilitar la innovació social. Els i les participants van rebre una formació en bioeconomia i comunicació ambiental, i van participar en un exercici de cocreació per sensibilitzar sobre la bioeconomia i van obtenir un certificat d’assistència.

Aquesta activitat es va realitzar a l’Edifici El Sucre de Vic.